روال کاری همیشگی یک فریلنسر

بعد از این که از کار تمام وقتم استعفا دادم و آزاد کار شدم، هیچ روال خاصی را در پیش نگرفتم؛ از آزادی اش لذت می بردم. چیزی …

فریلنسر ها و کار در رسانه های بزرگ

من در حال حاضر در حال تهیه یک ستون با رسانه ای بزرگ هستم و به طور اتفاقی با ایمیل یکی از خوانندگان بلاگ مواجه شدم که پرسیده …