مدیریت محدوده زمانی به عنوان آزادکار

هنگامی که میرندا مارکت به عنوان یک آزادکار ، در سواحل شرقی زندگی می کرد از احساسی که داشت شگفت زده شد! روزش هم زمان با تعداد زیادی از …

دورکار و رسیدگی به مشکلات خانوادگی

وقتی مشکلات شخصی یا خانوادگی برای یک دورکار پیش می آید، ممکن است بهره وری کاری اش پایین بیاید. رفتن به سفر همیشه برای آزادکاری که از این …

بهترین برنامه صبحگاهی یک فریلنسر

اگر در مورد خودم به عنوان یک فرد فریلنسر و آزاد کار چیزی وجود داشته باشد که بخواهم آن را تغییر دهم، خودم را تبدیل به آدم صبح …

هدف خود را به عنوان یک فریلنسر بدانید

فریلنسینگ شبیه رقصیدن و شما باید آن را هدایت کنید. اینکه بدانید به عنوان فریلنسر کجا بیشترین کارایی را دارید بسیار اهمیت دارد. شرایط خوب برای فریلنسر ها …