بازاریابی ویروسی چیست؟

در دنیای فعلی ، همه چیز با گذشته فرق کرده است و در بازاریابی از یک تکنیک جدید به نام بازاریابی ویروسی ، استفاده می شود. در واقع …

دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

دیجیتال مارکتینگ ( digital marketing ) به استفاده از رسانه‏ های جدید ( شبکه های اجتماعی و … ) دردنیای تجارت گفته میشود که این نوع از بازاریابی …