آینده شغل برنامه نویسی چگونه است؟

آینده شغل برنامه نویسی برای بسیاری از برنامه نویسان، شاید مبهم باشد. آن ها از خود می پرسند پس از آموختن دوره های سخت و طولانی، کجا و …

۱۰ مشکل بزرگ فریلنسرها در ایران

مشکل بزرگ فریلنسرها در ایران موضوع جدید و تازه ای نیست. البته با رشد دانش علمی و فناوری بسیاری از افراد در کشور، تعداد افرادی که تمایل به دور …