نکات مهم در پروژه های طراحی گرافیک

طراحی گرافیک شغلی بسیار ایدئال برای بسیاری از عاشقان دنیای طرح و رنگ است. بسیاری از افرادی که علاقه و خلاقیت بسیاری در طراحی و خلق آثار چشم …

سبک های انیمیشن

در ابتدای کار لازم است این موضوع را توضیح دهیم که تکنیک های به وجود آوردن حرکت در انیمیشن، با ترکیب شدن تکنیک های استاپ موشن و همچنین …