طراحی وب و تلفن همراه

چگونه طراحی وب و تلفن همراه می تواند کسب و کار جدید شما را موفق کند یا شکست دهد ؟ نیکول لینباخ ریهل ، موسس و ناشر کمپانی …