ارائه دادن و دریافت خدمات در تعطیلات

تعطیلات فصلی برای استراحت و لذت بردن است. پس چرا نباید در تعطیلات به مردم وسایل مورد علاقه و خدمات مورد نیاز را ارائه داد ؟   اغلب …