بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟ هنگامی که کلمه بازاریابی را میشنوید، اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟ آیا تصویر یک فروشنده که در مورد محصو ت شرکت با …

درباره ی برنامه ی تغییر اطلاع رسانی کنید

ایجاد طرح اطلاع رسانی در ادامه ی “چگونه گروه خود را آماده ی اجرای برنامه تغییر کنیم؟” در این مقاله به توضیحات بیشتر درباره ی تغییر میپردازیم. اطلاع …

شش گام برای بهبود مدیریت تغییر(2)

{سه نکات دیگر این مقاله را در مقاله “شش گام برای بهبود مدیریت تغییر ” مراجعه کنید.}  گام چهارم :ایجاد موفقیت کوتاه مدت بسیاری از مدیران درحین تغییرات مبتکرانه …

گام هایی برای ارائه بهترین خدمت به مشتری

گام هایی برای ارائه بهترین خدمت به مشتری (در ادامه ی مقاله “چگونه رابطه ای پایدار بین مشتریان و سازمان شکل می گیرد؟ ” در این مقاله نکاتی …

درک تاثیر وفاداری مشتری بر سودآوری

در ادامه ی مقاله یشناخت مشتریان هدف این مقاله به توضیح بیشتر شناخت مشتریان وهدف قرار دادن آنان می پردازیم. درک تاثیر وفاداری مشتری بر سودآوری همانطور که اشاره …