درباره ما

شبکه نیازدر شهریور ماه 1395 با همفکری و همکاری تیم خود پا به عرصه فعالیت گذاشت. نیاز با وجود اهداف بزرگ در زمینه های فریلنسری و دور کاری  پا به دنیای پر از رقابت گذاشت تا به دنبال فریلنسر های هم نوع خود باشد و سپس آنها را به کار آفرینان معرفی کند. این همکاری شما فریلنسر های عزیز با شبکه نیاز در قدم اول اقدامی جهانی و در قدم دومی از اهداف بزرگ شبکه متخصصین نیاز است. در حال حاضر ما برای شما دوستان فریلنسری اطلاعات بیشتر و دقیق تری را ارائه میدهیم تا شما از آنها استفاده کنید: شبکه متخصصین نیاز تیمی متشکل از 50 فریلنسر در حال فعالیت است که با همکاری هم در صدد افزایش کمیت و کیفیت شاخص های مورد نیاز شما عزیزان می باشد.