4 نشانه در آستانه ی شکست خوردن

وقتی خستگی طنین انداز میشود نمیتوانید کارتان را دوست داشته باشید. برای کسانی که وسواس کنترل کردن دارند معتادین به کار و صاحبان مشغالی که  گویی نمیتوانند کار …

چگونگی مدیریت و بهبود مسیر شغلی خود

 چگونگی مدیریت و بهبود مسیر شغلی خود «در ادامه ی مقاله ی ایجاد راهکارهای پیشرفت در مسیر شغلی به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و پیشرفت …

ایجاد راهکارهای پیشرفت در شغل

ایجاد راهکارهای پیشرفت در شغل «در ادامه ی مقاله یشناخت مهارت های خود در مسیر شغلی به توضیح بیشتر تاثیر مهارت و ایجاد راهکارهای پیشرفت در آن می پردازیم.» …

شناخت مهارت‌های خود 

شناخت مهارت‌های خود  «در ادامه ی مقاله ی شفاف سازی ارزش های کاری به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و پیشرفت در آن می پردازیم.» علاوه …

ارزش هایی در مسیر شکل دهی به حرفه‌

شفاف سازی ارزش های کاری «در ادامه ی مقاله ی شناخت علایق اصلی در مسیر کار به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و پیشرفت در آن …

شناخت علایق اصلی در مسیر کار

شناخت علایــق اصلی در مسیر کار «در ادامه ی مقاله ی مدیریت و تاثیر آن در تعیین مسیر شغلی به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و …

بازاریابی چیست؟(2)

ارتباط با نیازهای مشتریان در ادامه ی مقاله ” بازاریابی چیست؟  “توضیحات بیشتری درباره ی بازاریابی داده می شود. بازاریابی راهی برای شناخت و جلب رضایت مشتری است وقتی …

بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟ هنگامی که کلمه بازاریابی را میشنوید، اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟ آیا تصویر یک فروشنده که در مورد محصو ت شرکت با …

تغییرات یک گروه منجر به چه چیزهایی می شود؟

حین تغییر،کارآمدی خود را حفظ کنید! تاکنون در مقاله “چگونه واکنش های نسبت به برنامه ی تغییر را مدیریت کنیم؟” درباره ی نحوه ی ایجاد موفقیت آمیز تغییر …