5 روش برای مدیریت پروژه در فریلنسری

شما به عنوان یک آزاد کار و فریلنسری باید تمام وقت نحوه و سیستم مدیریت پروژه را یاد بگیرید. اگر شما با سیستم های مدیریت پروژه آشنا باشید …

مدیریت محدوده زمانی به عنوان آزادکار

هنگامی که میرندا مارکت به عنوان یک آزادکار ، در سواحل شرقی زندگی می کرد از احساسی که داشت شگفت زده شد! روزش هم زمان با تعداد زیادی از …

دورکار و رسیدگی به مشکلات خانوادگی

وقتی مشکلات شخصی یا خانوادگی برای یک دورکار پیش می آید، ممکن است بهره وری کاری اش پایین بیاید. رفتن به سفر همیشه برای آزادکاری که از این …