3 ترفند که برای کاهش هزینه ها نیازمندید

چندین راه برای ذخیره کردن پول در هزینه های روزانه وجود دارد. درحالی که بسیاری از استراتژی ها مثل کوپن و خرید کردن در ارتقاء یافتن بسیار رایج …

4 عامل مشتری مداری خوب

یکی از چیزهایی که از مشتریان و کارآموزانم یاد گرفتم نشانه های مشتری مداری خوب است. از الان، زمانی که این کار را انجام می دهم با یک …

4 نشانه در آستانه ی شکست خوردن

وقتی خستگی طنین انداز میشود نمیتوانید کارتان را دوست داشته باشید. برای کسانی که وسواس کنترل کردن دارند معتادین به کار و صاحبان مشغالی که  گویی نمیتوانند کار …

چگونگی مدیریت و بهبود مسیر شغلی خود

 چگونگی مدیریت و بهبود مسیر شغلی خود «در ادامه ی مقاله ی ایجاد راهکارهای پیشرفت در مسیر شغلی به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و پیشرفت …

ایجاد راهکارهای پیشرفت در شغل

ایجاد راهکارهای پیشرفت در شغل «در ادامه ی مقاله یشناخت مهارت های خود در مسیر شغلی به توضیح بیشتر تاثیر مهارت و ایجاد راهکارهای پیشرفت در آن می پردازیم.» …