شناخت مهارت‌های خود 

شناخت مهارت‌های خود  «در ادامه ی مقاله ی شفاف سازی ارزش های کاری به توضیح بیشتر تاثیر علایق در آینده مسیر شغلی و پیشرفت در آن می پردازیم.» علاوه …

بازاریابی چیست؟(2)

ارتباط با نیازهای مشتریان در ادامه ی مقاله ” بازاریابی چیست؟  “توضیحات بیشتری درباره ی بازاریابی داده می شود. بازاریابی راهی برای شناخت و جلب رضایت مشتری است وقتی …

بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست؟ هنگامی که کلمه بازاریابی را میشنوید، اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟ آیا تصویر یک فروشنده که در مورد محصو ت شرکت با …