لینکدین و پرسنال برندینگ

در این مطلب قصد داریم کاربرد شبکه اجتماعی لینکدین را برای پرسنال برندینگ بررسی نماییم. پرسنال برندینگ یک روش موثر می باشد تا به وسیله آن ویژگی های …

مشاوره خانواده

خانواده به عنوان واحد اصلی و اساسی یک جامعه شناخته می شود. هر خانواده دارای مشکلات خاص خود است. هیچ خانواده ای کامل نیست. هر خانواده ای نقاط …

سبک های انیمیشن

در ابتدای کار لازم است این موضوع را توضیح دهیم که تکنیک های به وجود آوردن حرکت در انیمیشن، با ترکیب شدن تکنیک های استاپ موشن و همچنین …