4 ریسک فریلنسری که با آن مواجه می شوید

فریلنسر بودن و کار کردن در خانه میتواند عالی باشد. میتوانید هرچه بخواهید بپوشید و نگران رئیس تان نباشید. اما حقیقت این است که فریلنسری مستقل شدن معایبی …