نکاتی برای یادگیری یک زبان جدید

بسیاری از محققین بر این باور هستند که کودکان توانایی بسیار بیشتری در یادگیری یک زبان جدید نسبت به بزرگسالان دارند . در سنین پایین به دلیل اینکه …