2 اصل دیافراگم و سرعت شاتر در عکاسی

با مارک واتسون عکاس، اصول اولیه ی دیافراگم و شاتر را یاد بگیرید. دو عامل تعیین کننده برای نوردهی صحیح در هر عکس، دیافراگم لنز دوربین و سرعت …