با اولین اقدامات آزاد کاری آشنا شوید

من در مورد آزاد کاری ها و فریلنسر ها خیلی چیزها می دانم. اکثر ما شروع یکسانی داشته ایم؛ داستان استارتاپ اکثر ما شبیه یکدیگر است اما هرکدام …