تعریف اینفوگرافی و نحوه ساخت آن

شاید این سوال به ذهن تان رسیده باشد که اینفوگرافی چیست ؟ در واقع اینفوگرافی یک از روش های ارائه دادن اطلاعات به صورت تصویری می باشد . …