با معنا و مفهوم عکاسی بیشتر آشنا شوید

عکاسی یعنی زندگی. حتماً همه در طول عمرمان عکسهای بسیار زیادی گرفته‌ایم؛ زیرا امروزه با پیشرفت فنّاوری، دیگر عکاسی کردن کار سخت و پیچیده‌ای نیست و با فشردن …

عکاسی پرتره ، انواع آن و نکات کلیدی

عکاسی پرتره واژه ایست غیر مأنوس برای کسانی که اطلاعات کمی از دنیای عکس و تصویر دارند، اما برای عاشقان دنیای عکاسی پراست از هیجان و هنر و …