آیا شخصیت شما متناسب با فریلنسری است؟

فریلنسری برای همه مناسب نیست اما برای بعضی از مردم ارائه دهنده ی فرصت یک سبک زندگی فوق العاده است. شخصا به عنوان یک فریلنسر تمام وقت هر …