مشاوره های آنلاین یا از راه دور

تاریخچه مشاوره آنلاین یا از راه دور از زمان آغاز اینترنت در سال 1972، اشخاصی سعی کردند از این پتانسیل برای مشاوره های آنلاین یا از راه دور …