درک تاثیر وفاداری مشتری بر سودآوری

در ادامه ی مقاله یشناخت مشتریان هدف این مقاله به توضیح بیشتر شناخت مشتریان وهدف قرار دادن آنان می پردازیم. درک تاثیر وفاداری مشتری بر سودآوری همانطور که اشاره …

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری مطالعات نشان می دهد که هر چه طول مدت وفاداری مشتریان افزایش یابد، میزان سودآوری آن ها بیشتر می شود چرا؟به این پرسش می توان …

ایجاد ارتباط با خریداران

ایجاد ارتباط با خریداران هنگامی که شما سفارش را تکمیل می کنید و با موفقیت آن را ارسال می کنید ( ارتباط با مشتری ) ، شما فقط …