بهترین برنامه صبحگاهی یک فریلنسر

اگر در مورد خودم به عنوان یک فرد فریلنسر و آزاد کار چیزی وجود داشته باشد که بخواهم آن را تغییر دهم، خودم را تبدیل به آدم صبح …