وبمستر کیست ؟

به کسی که مدیریت کامل یک وب سایت را بر عهده دارد ، وبمستر می‌گویند . شخصی که مسئولیت طراحی های وب سایت ، توسعه ، بازاریابی ، …