حریم خصوصی / Privacy

وقتی از سرویس‌های ما استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. می‌دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و سخت در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم و کنترل آن‌ها را در دست شما قرار دهیم.

چه اطلاعاتی را ما ذخیره میکنیم؟

در هنگام ثبت‌نام/ورود با گوگل ما مشخصات پروفایل شما مانند نام و نام‌خانوادگی، ایمیل، تصویر پروفایل را ذخیره میکنیم.

از این اطلاعات چه استفاده‌ای میکنیم؟

در هنگام ثبت‌نام/ورود با گوگل از اطلاعات شما برای تکمیل پروفایل شما در سایت نیاز استفاده می‌شود.

چه اطلاعاتی را ما به اشتراک می‌گذاریم؟

اطلاعات شما با هیچ موسسه یا سایت شخصی سومی به اشتراک گذاشته نمی‌شود و تمام اطلاعات شما نزد ما محفوظ است.