مهارت‌ها

  • برنامه نویسی #C- معمولی
  • گرافیک- خوب
  • مدیریت شبکه های اجتماعی- خوب
  • ترجمه- خوب
  • تکنولوژی بلاکچین- متوسط

زبان‌ها

  • زبان انگلیسی- حرفه‌ای

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

مدیریت شبکه های اجتماعی و گرافیک

ایده سازان زندگی ایلیا ( کارنیل) (کرج)

از 4 شهریور 1395 (ادامه دارد)