زبان‌ها

  • فارسی- حرفه‌ای
  • انگلیسی- خوب

شبکه‌های اجتماعی

خدمات
رزومه

برنامه نویس و طراح

تفکر نارنجی (مشهد)

از 20 مرداد 1397 (ادامه دارد)

طراح و برنامه نویس

دلتا گروپ (مشهد)

از 20 خرداد 1397 تا 19 مرداد 1397 (2 ماه)

دیپلم

هنرستان فنی و حرفه ای امام خمینی

(ادامه دارد)

عضو مجمع ملی نخبگان زیر 18 سال کشور

مجمع ملی نخبگان