زبان‌ها

  • English- خوب

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

کارشناسی

صنعتی شاهرود

(ادامه دارد)