مهارت‌ها

زبان‌ها

  • انگلیسی- متوسط
رزومه

تایپیست

فکر برتر (تبریز)

لیسانس

آزاد واحد کلیبر