مهارت‌ها

زبان‌ها

  • انگلیسی- متوسط
  • فارسی- حرفه‌ای
خدمات
رزومه

فریلنسر

سایت‌های مختلف

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه آزاد