شبکه‌های اجتماعی

رزومه

موشن گرافیست

رشد نو (مشهد)

از 14 اسفند 1396 (ادامه دارد)

لیسانس متالورژی

دانشگاه صنعتی سجاد