مهارت‌ها

  • ویراستاری و نویسندگی- حرفه‌ای
  • نویسندگی دانشگاهی- حرفه‌ای

زبان‌ها

  • انگلیسی- خوب

شبکه‌های اجتماعی

خدمات
نمونه‌کارها
رزومه

ویراستار

(اصفهان)

از 1 فروردین 1388 (ادامه دارد)

دکترای زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شهرکرد