رزومه

کوردینیتور، سرپرست شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا در هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری

فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری

تولید محتوا و سرپرست شبکه‌های اجتماعی

مارکوپولو

روزنامه نگار صفحه گردشگری

روزنامه توسعه ایرانی

تولید محتوای گردشگری

قطار فدک