مهارت‌ها

  • مترجم زبان ترکی استانبول- حرفه‌ای

زبان‌ها

  • زبان ترکی استانبول=Türkçe- حرفه‌ای

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

کارشناسی حقوق

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل

(ادامه دارد)