زبان‌ها

  • انگلیسی- متوسط

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

گرافیست

مهران پک (تهران)

از 5 آذر 1396 تا 29 اسفند 1396 (3 ماه، 22 روز)

گرافیست

یونیتی (تهران)

از 4 مرداد 1397 (ادامه دارد)

لیسانس طراحی لباس

دانشکده سراسری شریعتی

فوق لیسانس

دانشگاه ازاد تهران مرکز

(ادامه دارد)