مهارت‌ها

  • ترجمه عربی- حرفه‌ای
  • ترجمه انگلیسی- خوب

زبان‌ها

  • فارسی- حرفه‌ای
  • عربی- حرفه‌ای
  • انگلیسی- خوب

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

دبیر زبان انگلیسی

(شادگان)

کارشناسی زبان انگلیسی

دانشگاه فرهنگیان اهواز