مهارت‌ها

زبان‌ها

  • انگلیسی- معمولی

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

تولیدکننده محتوا

فرتک (کاشان)

از 1 دی 1397 (ادامه دارد)

کارشناسی

شهید رجایی کاشان

کاردانی

شهیدرجایی کاشان