مهارت‌ها

زبان‌ها

  • انگلیسی- متوسط

شبکه‌های اجتماعی

رزومه

کارشناسی رشته مهندسی برق

دانشگاه خیام

(ادامه دارد)

برنامه نویس آندروید

انفورماتیک بین ملل

برنامه نویس وب

اساطیر

مدیر و کارشناس شبکه های مبتنی بر سیستم عامل مایکروسافت

راشد

تکنسین شبکه های کوچک تا متوسط

راشد