مهارت‌ها

  • فتوشاپ- متوسط
  • گویندگی- خوب
  • نویسندگی- خوب
  • ترجمه- خوب

زبان‌ها

  • انگلیسی- خوب
  • اسپانیایی- معمولی
  • ژاپنی- در حال یادگیری

شبکه‌های اجتماعی

پروفایل این کاربر تکمیل نشده است.