سیاوش حسین زاده

سیاوش یک عکاس فریلنسره که محل ثابتی برای کارش نداره ؛ اون یکی از بزرگترین شاخص های فریلنسری و دورکاری برای خودش رو این میدونه که ، کیفیت کارش وابسته به موقعیت مکانیش نیست . سیاوش کیفیت کارش رو به هر چیزی ترجیح میده …

تصاویر سیاوش حسین زاده :

مدیر سایت